Zgłaszasz nieruchomość do opodatkowania? Sprawdź obowiązujące stawki!Stawki podatku od nieruchomości zmieniają się każdego roku. Przepisy określają kilka rodzajów stawek, zależnych m.in. od sposobu użytkowania gruntu lub obiektu budowlanego. Sprawdź, jaką wartość zastosować i czy możesz obniżyć podatek od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości w 2023 i 2024 roku

Rok 2023 przyniósł właścicielom, użytkownikom wieczystym i posiadaczom działek, budynków i mieszkań spory wzrost podatku od nieruchomości. Zmieniły się bowiem stawki maksymalne, określane każdego roku przez Ministra Finansów. O ile jednak w poprzednich latach podwyżki tych limitów były niewielkie, o tyle na przełomie 2022 i 2023 roku resort finansów zaskoczył dość drastycznymi podwyżkami.

W 2024 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości znów wzrosną. Właściciele i posiadacze nieruchomości muszą liczyć się z wartościami sięgającymi nawet:

Podatek od gruntów:

  • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 1,34 zł od 1 m2 (w 2023 r. jest to 1,16 zł).
  • Pod wodami powierzchniowymi: 6,66 zł od 1 ha (w 2023 r. – 5,79 zł).
  • Pozostałych: 0,71 zł od 1 m2 (w 2023 r. – 0,61 zł).
  • Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji: 4,39 zł od 1 m2 (w 2023 r. – 3,81 zł).

Podatek od nieruchomości za budynki:

  • Mieszkalne: 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2023 r. – 1 zł).
  • Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 (w 2023 r. – 28,78 zł).
  • Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 (w 2023 r. – 13,47 zł).
  • Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych: 6,76 zł od 1 m2 (w 2023 r. – 5,87 zł)
  • Pozostałe: 11,17 zł od 1 m2 (w 2023 r. – 9,71 zł)

Niższy podatek za niższe kondygnacje

Niezależnie od tego, jak wykorzystywany jest dany budynek, podczas wypełniania dokumentów zgłoszeniowych należy pamiętać o podziale na wysokości kondygnacji. W przypadku niższych pomieszczeń stawka wprawdzie pozostaje taka sama, jednak powierzchnia liczona jest jako 50% dla kondygnacji pomiędzy 220 cm a 140 cm. Natomiast pomieszczenia niższe niż 140 cm w ogóle nie polegają zaliczeniu do powierzchni użytkowej budynku.

Warto też pamiętać o zwolnieniach z podatku od nieruchomości. Zostały one określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dodatkowo każda gmina może określić własne preferencje w tym zakresie. Przy czym większość zwolnień nie obowiązuje przy wykorzystywaniu danego gruntu czy obiektu budowlanego na cale prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak zgłosić nieruchomość do opodatkowania?

Osoby fizyczne zasadniczo nie muszą znać stawek podatku od nieruchomości. Wysokość daniny oblicza za nie gmina – na podstawie danych przekazanych w informacji IN-1. O podatku do zapłaty, terminach i kwotach rat organ podatkowy informuje posiadacza nieruchomości drogą decyzji.

Inaczej jest w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych, które są współwłaścicielami nieruchomości z osobą prawną. Muszą one wyliczyć podatek samodzielnie w deklaracji DN-1. Nie otrzymują decyzji z gminy, lecz wpłacają obliczone kwoty rat bez wezwania. Warto przy tym podkreślić, że deklarację DN-1 składa się nie tylko przy powstaniu obowiązku podatkowego, ale też w każdym kolejnym roku do końca stycznia.